Zamknij okno

Urząd Gminy Ciechocin Wersja do druku Drukuj dokument

Instytucje kultury

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Ciechocin

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ciechocin.

1. Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

      1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
      2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
6. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
7.  Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze

8. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

9. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

10.  Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
11. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Załączniki

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY (35kB)    
Wniosek o odpis z rejestru instytucji Kultury (27kB)    
Źródło informacji:
Anna Rzążewska
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2013-04-04 08:09:53
Ostatnia zmiana:
2013-04-09 11:16:27