Zamknij okno

Urząd Gminy Ciechocin Wersja do druku Drukuj dokument

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

ORGANIZACJA URZĘDU:

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

nr pok.

nr tel.

Sekretarz

Grażyna Grzecznowska

sekretarz@ciechocin.pl

9

(56) 683 96 10 wew. 33

 

Referat Finansowo  -  Podatkowy

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

nr pok.

nr tel.

Skarbnik

Janusz Celmer

skarbnik@ciechocin.pl

4

(56)  683 77 81/83

Inspektor ds. księgowości

Renata Błotnicka

renata.blotnicka@ciechocin.pl

5

(56) 683 77 81/83

Podinspektor ds. księgowości   budżetowej

Anna Rostkowska

anna.rostkowska@ciechocin.pl

5

(56) 683 77 81/83

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Elżbieta Brzustewicz

elzbieta.brzustewicz@ciechocin.pl

7

(56) 683 77 81/83

Podinspektor ds. obsługi kasowej i ewidencji działalności gospodarczej

Iwona Lemańska

iwona.lemanska@ciechocin.pl

7

(56) 683 77 81/83

Podinspektor ds. księgowości podatkowej
i opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Małgorzata Langowska - Pietruszka

malgorzata.pietruszka@ciechocin.pl

3

(56) 683 77 81/83

 

Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska

Stanowisko

Imię i nazwisko

nr pok.

nr tel.

Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju
i Ochrony Środowiska

Lidia Jankowska

lidia.jankowska@ciechocin.pl

 

2

(56) 683 77 81/83

Mł. referent ds. mienia komunalnego i gospodarki nieruchomościami

Monika Dorosińska

monika.dorosinska@ciechocin.pl

 

2

 

(56) 683 77 81/83

Mł. referent ds. inwestycji
i planowania przestrzennego

Kamil Kochner

kamil.kochner@ciechocin.pl

2

(56) 683 77 81/83

Pomoc administracyjna

Celina Nałęcz

2

(56) 683 77 81/83

 Referat Techniczny

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

nr pok.

nr tel.

Kierownik Referatu Technicznego

Marcin Szynkiewicz

marcin.szynkiewicz@ciechocin.pl

1

(56)  683 77 81/83 wew. 35

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg

Marta Iwan

  marta.iwan@ciechocin.pl

1

(56) 683 77 81/83 wew. 45

Podinspektor ds. gospodarki
wodno-ściekowej

Agnieszka Malinowska

agnieszka.malinowska@ciechocin.pl

1

(56) 683 77 81/83 wew. 45

 

Samodzielne stanowiska

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

nr pok.

nr tel.

Inspektor ds. obywatelskich

Maria Pietrkiewicz

maria.pietrkiewicz@ciechocin.pl

10

(56) 683 77 81/83

Inspektor ds. obsługi Rady, kadr i organizacji

Emilia Rożko

emilia.rozko@ciechocin.pl

10

(56) 683 77 81/83

Podinspektor ds. promocji

Kinga Marcinkowska

kinga.marcinkowska@ciechocin.pl

6

(56) 683 77 81/83

Referent ds. oświaty
i archiwum zakładowego

Agnieszka Jabłońska

agnieszka.jablonska@ciechocin.pl

6

(56) 683 77 81/83

 

Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko

Imię i nazwisko

nr pok.

nr tel.

Kierownik

Maria Pietrkiewicz

maria.pietrkiewicz@ciechocin.pl

10

 (56) 683 77 81/83 wew. 46

 

Stanowisko pomocnicze

Stanowisko

Imię i nazwisko

nr pok.

nr tel.

Sekretarka

Anna Mazek

ciechocin@ciechocin.pl

8

(56) 683 77 81/83

 

                                                                                                              

 


Źródło informacji:
Emilia Rożko
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2009-03-19 10:57:06
Ostatnia zmiana:
2018-01-08 14:55:05