Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ciechocin

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Ciechocin o prawie do głosowania przez pełnomocnika w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

 

     W związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. informuję, że:

 

wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.  Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają również wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

 

     Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci biorący udział w wyborach.

 

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

1) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa - wzór zgody   na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej informacji;

2) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

 

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  (Dz.U. z 2015 r., poz. 1724 ze zm.)                 

Załączniki

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 26 maja 2019 r. (143.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgoda na przyjęcie pelnomocnictwa do glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".