Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ciechocin

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rejestr Instytucji Kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

 

Podstawę prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ciechocin, stanowi art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).


            Zgodnie z powyższymi przepisami:

1.      Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.

2.      Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

3.      Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

4.      Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.

z 2017 r.  poz. 570).

5.      Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

6.      Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

a) otwarty dostęp do zawartości rejestru,

b) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

7.      Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

8.      Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

9.      Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

10.  Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

11.  Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

12.  Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

13.  Dokumenty od wnioskodawcy:

a) wniosek o wydanie skróconego lub pełnego odpisu z rejestru miejskich instytucji kultury,

b) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty.

14. Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej
      lub zaczętej strony, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.   

      z 2016 r. poz. 1827), tj. według stawek określonych w części II ust. 4 kol. 3 załącznika

      do ustawy: „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”.

 

            Opłatę skarbową należy uiścić na konto bankowe Gminy Ciechocin w Banku Spółdzielczym Grębocin nr rachunku 66 94910003 0030 0012 0489 0001.

Załączniki

Księga Rejestrowa instytucji kultury (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY - PO ZM (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o odpis z rejestru instytucji Kultury (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".